Печат на тази страница

Списание Семинар_БГ. Брой 3

Корица на брой №3 на Списание "Семинар_БГ"
Корица на брой №3 на Списание "Семинар_БГ"
формат: 385 x 500 px
тираж: онлайн
клиент: Семинар_БГ
година: 2010 г.
Корица за брой №3 на Списание "Семинар_БГ" със заглавие "Младежки субкултури".

Какви са младежките субкултури днес? - пост-субкултурната теория се преосмисля в светлината на младежките он/оф-лайн практики.