Печат на тази страница

МЕСТА ЗА ДИШАНЕ

  • формат: 15 х 21 см.
  • тираж: 3000 бр.
  • клиент: Издателство
  • година: 2008 г.

Българска
Първо издание

Редактор на поредицата Ангел Игов
Редактор Ангел Игов
Коректор Йорданка Михайлова

Печат Дедракс ООД, София

ISBN 978-954-9757-08-8

Прочетена 3798 пъти
корица 2008 корица 2008