Пакет печатни материали за честването на 120 г. СУ

  • формат: 24 x 18 см.
  • тираж: 2000 бр.
  • клиент: Софийски университет
  • година: 2008 г.

Брошура за честването на 120 годишнината на Софийския университет.

Прочетена 4354 пъти